Welkom bij Ibis Constructions

Wij zijn een betrokken las- en constructiebedrijf. Onze specialisatie ligt vooral in scheepsdelen en zware constructies. Met enkele oud-collega's is Ibis in 2004 begonnen met het bouwen van kleine casco's voor bedrijf en particulier. Daarna groeiden wij sterk, op productietechnisch gebied. Hierdoor verkregen we meer kennis en meer vakbekwaamheid. Tezamen met een team enthousiaste medewerkers worden er oplossingen bedacht voor de ons voorgelegde problemen en we zien dan ook in iedere opdracht een nieuwe uitdaging. Inmiddels is een team ontstaan die eenvoudige maar ook de meer gecompliceerde projecten aankan. Onze opdrachten komen voor ongeveer de helft uit de scheepsbouw. De andere helft van de opdrachten zijn grote bouw-, en architectuuropdrachten. Voor het project de Orbit Tower in Londen, dat werd gerealiseerd voor de Olympische Spelen, leverden wij de ‘klok’.

Neem vrijblijvend contact op!